KVKK

6698 KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 KVKK AYDINLATMA METNİ

Değerli Misafirimiz; Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi aşağıda şirket unvanı ve otel ismi verilen şirketimiz ve otelimiz genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma bildirimidir.Şirket ve otelimiz; Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. (Motif Hotel); Bundan böyle, “Motif Hotel” veya “Otel” olarak anılacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ/ KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Veri sorumlusu olan (‘’Nizamettin TAŞBAĞ’’ isimli yetkilimiz) Şirketimiz, sizlere ait her türlü kişisel verinin, mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat ve GDPR regülasyonundan doğan haklarınız kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda belirtilen çerçevede;  bünyemizde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedürler ve/veya Yönergeler ile ilgili sair yasal mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz Motif Otelcilik ailesi tarafından; otelimize yaptığınız ziyaretler sürecinde bu ziyaretlerin yürütülmesi, finansmanın planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, gönderdiğiniz mailler(e-postalar), arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızdan, aşağıda ifade edilenler dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, belirtilen amaçlar ile bağlantılı ölçüde işlenebilmektedir:

 • Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport bilgileriniz, doğum yeri ve tarihiniz, cinsiyetiniz, ibraz ettiğiniz T.C. Kimlik kartınız ve sizi tanımlayabilecek sair kimlik verileriniz,
 • İletişim Bilgileriniz: İkametgah adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
 • Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).
 • Tarafımızla e-posta ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçtiğinizde elde ettiğimiz kişisel verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek maksadı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız, doldurmuş olduğunuz anketler, teşekkür ve şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları ve sair bildirimleriniz,
 • Otelimizi ziyaretiniz esnasında, sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntünüz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartının slipte çıkan bilgileri, fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz, 
 • Otele Varış ve Otelden çıkış tarihleriniz.
 • Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
 • Web sitemizin kullanımı esnasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, kendi rızanız ile ilettiğiniz ve sitelerimize ya da mobil olarak gönderdiğiniz veya girdiğiniz tüm verileriniz,
 • Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş.’ ne iş başvurusunda bulunmanız halinde; bu hususta özgeçmiş dahil ve sair  kişisel verileriniz ile Otelimiz  çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz,

Otelimiz tarafından, KVKK ile belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve ilgili mevzuata göre belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME ZAMANI

Kişisel veriler, aşağıdakiler dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli durumlarda toplanabilir:

 • Oda rezervasyonu; Otele giriş ve ödeme; Otele Varış ve Otelden çıkış tarihlerinde; Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme esnasında; İstekler, şikâyetler ve/veya anlaşmazlıklar durumunda; Rezervasyonlarınız esnasında ( Düğün, Toplantı ve Sair Organizasyonlarda); 
 • Öneri ve anket formlarına katılma; E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.
 • Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız rezervasyonlar aracılığı ile tesisimize iletilen bilgiler.
 • Otelimiz web sitesine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri); Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Otelimize ilişkin sayfalar, ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir. Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. olarak; Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ( GDPR ) ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkeleri ve yükümlülükleri ile Motif Hotel  bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, politikalar, prosedürler ve/veya yönergeler ile ilgili sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerine uygun davranmaktayız. Ayrıca, bunları yerine getirme amacıyla; veri sorumlusu olarak Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. olarak, yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz ancak aşağıdaki amaçlar ile Otel’imizin ilgili departmanları tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

 • Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
 • Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetilmesi,
 • Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizin yönetilmesi,
 • Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilme ve kişiselleştirilmiş hizmet sunulması,
 • Faturalama hizmetlerinin yönetilmesi ve saklanması,
 • Otelimiz sekreteri veya Çalışanları tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • Otelimiz faaliyet ve hizmetlerinin yürütülmesi ile finansmanın planlanması ve yönetilmesi,
 • Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca, ilgili Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgilerin paylaşılması, 
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, 
 • Otel telefonu, e-posta ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile rezervasyonunuz hakkında sizi bilgilendirme, fiyat teklifi almanız ya da istemeniz halinde kampanya, indirimler hakkında sizi haberdar edebilme, hizmetlerimizden yararlanmanız halinde, hizmetlerimiz ile ilgili bilgi sağlama ve hatırlatmaların yapılması,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; aldığınız hizmetleri ve tarafınızdan edindiğimiz kişisel verilerinizi saklama ve hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlerinize yanıt verilebilmesi, 
 • Daha iyi bir hizmet sağlayabilmemiz için memnuniyetinizin ölçülüp, araştırılması ve arttırılması,
 • Açık rızanızın olduğu durumlarda Otelimiz ve bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan özel teklifler, promosyonlar ile yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirme veya sizinle telefondan iletişime geçme,
 • Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler vb.) gerçekleşmesi halinde Otelimizde kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanılması,
 • Kullanılan sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınması, 
 • Yönetimimiz tarafından, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesini, çalışanlarımıza gerekli eğitimin verilmesinin sağlanması,
 • Kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, 
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temininin sağlanması, 
 • Otel konaklamanızı yönetmek amacıyla; Hizmet kullanımlarınızın izlemesi (telefon, bar, TV vb.), Odalara erişimin yönetilmesi,
 • Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik iç yönetim planlamasının uygulanması (agresif ve antisosyal davranışlar gösterme, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar),
 • 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuatların getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi. (örneğin; İSG Faaliyetleri, Vergi usul Kanunu Yükümlülükleri vb.)

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmetlerin yürütülmesi, geliştirilmesi, finansmanın planlanması ve yönetimi, misafir memnuniyeti arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Söz konusu ‘’Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz’’ Otelimiz bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir. Verilerin işlenmesi esnasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir. İlgili mevzuat gereğince kişisel bilgileriniz sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşılabilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.

Motif Hotel ailesi olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

 • Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

İçinde bulunduğunuz şartları Otelimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istenmesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep edilmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis edilmesi vb. sağlık bilgileriniz)

Otelimiz içerisinde açık rızanız ile alınan bu sağlık bilgileri hizmet aldığınız tesis içerisinde sadece sorumlularının görmesi sağlanacak şekilde kurum içerisinde dahi sınırlandırılmıştır. Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Otelimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. Özel nitelikli sağlık verileriniz ve diğer tercihleriniz ile ilgili özel nitelikli verileriniz kurum içi hizmetin sağlanması ve aldığınız hizmet doğrultusunda siz değerli misafirlerimizin hayati risk oluşturacak faktörlerin en aza düşürülmesi amacı ile kurum içerisinde sadece hizmeti sağalacak personelimiz ile sınırlı şekilde paylaşılmaktadır. Özel nitelikli bu verileriniz, gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınarak ciddiyet ve hassasiyet ile korunur; kurum içi diğer çalışanlarımız veya 3. Taraflar ile paylaşılmaz. 

 • Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz sadece kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda ( Kaza geçirmeniz, Açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda) sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ – HUKUKİ SEBEBİ VE AKTARILMASI

Otelimizde konaklama ve otel tesisleri içerisinde sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa edilmesi kapsamında, konaklama ve diğer hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Otel’imizin yasal ve sair tüm yükümlülüklerinin ifa edilebilmesi için Kişisel Verileriniz; aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Otel’imizin ilgili departmanları tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmekte ve işlenebilmektedir:

 • Şahsen Başvurularınızda elden, Otel’e ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya Otel’in çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (Örneğin seyahat acenteleri, tur şirketleri, rezervasyon siteleri) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile.
 • Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işlenmektedir;
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve açık rızanız alınmak kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,
 • Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Otelimizin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda merkezimizin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Otelimize gelişiniz esnasında ve/veya öncesinde ve/veya sonrasında; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, telefon, sms, vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz e-postalar, merkezime yaptığınız arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, abonelik formu gibi yazılı, basılı vb. kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri;

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir. Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. olarak; Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma mevzuatları ( GDPR ) ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme ilkeleri ve yükümlülükleri ile Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş.  bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, Politikalar, Prosedür ve/veya Yönergeler, İlgili sair yasal mevzuat hükümleridir. 

Kişisel verileriniz, Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş Yönetmelikler, politikalar, prosedürler ve/veya yönergeler ile ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

İlgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve kuruluşlar, bankalar, mali müşavirler, avukatlar, denetçiler, danışmanlar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi mercilere aktarılabilmektedir. 

Ayrıca, Otelimiz bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla Kişisel verilerinize Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş. ve iştirakleri tarafından erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting gibi) hizmet veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, Otel’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla, iş ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara Otelimiz teknik birimlerinin kontrolünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü ve sınırlı olacak şekilde (yurt içinde) aktarılabilmektedir ve/veya erişime açılabilmektedir.

Verilerinizin yurt içi aktarılması esnasında Otel’imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, yukarıda sözü geçenler dışında başkaca kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Otelimiz tarafından faaliyetlerin sürdürülebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışan haklarının planlanması ve ifası ile üye ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda güvenli, KVKK ve diğer mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.  

Otel’imiz, ilgili mevzuata uygun olarak sakladığı kişisel verileri, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, ilgili kişinin talebi üzerine veya işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içerisinde doğrudan siler veya anonim hale getirir. İmhayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi.
 • Kişisel Verilerin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren sebep ve amaçların ortadan kalkması.
 • Kanunun 5. Ve 6. Maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
 • Kişisel verileri işlemenin açık rızaya dayanması ve ilgili kişinin açık rızasını geri alması.
 • İlgili kişinin, kanunun 11. Maddesindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu Otel’imiz tarafından kabul edilmesi.
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.
 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından yapılan, verinin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi başvurusunun ardından, veri sorumlusunun bu başvuru gerekli açıklamayı yeterli bulmaması, reddetmesi veya kanunda ön görülen sürede cevap vermemesi durumunda kurula şikâyette bulunulması ve talebin kurul tarafından onaylanması.

 

İMHA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda ve/veya re’sen veya talebiniz üzerinde Kişisel veri/Kişisel Verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi için Motif Hotel’e bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

OTEL TESİSLERİNİN KAMERA İLE GÖZETİMİ

Motif Hotel tesisinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar; tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve kayıt altına alınmakta ayrıca belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntüye ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt alınmasının amacı; iş yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara yalnızca Otel’in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile 21 gün süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kişisel Veri/Verileriniz Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş.  tarafından Veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK md. 11 gereği, aşağıda yer alan ‘’Kişisel Veri Bilgi Talep Formu’nu’’ doldurup hizmet almış olduğunuz merkezimiz adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak ya da güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir ‘’Word veya PDF uzantılı dosyayı info@motifhotel.com.tr mail adresine e-posta ile göndererek, Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

Herhangi bir Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; Kişisel Verileriniz işlenmişse; işlenme faaliyetine ilişkin bilgi talep etme; Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinize erişim ve bu verileri isteme; Kişisel verilerinizin üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşlara aktarılması halinde, bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme; Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme; Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya merkezimizin söz konusu verileri işlemekte meşru menfaati veya hukuki dayanağı bulunmaması halinde Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Talebiniz, Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş.  tarafından, niteliğine göre, en kısa süre içerisinde ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde, başvurunun Motif Otelcilik Turizm San. Ve Tic. A.Ş.  hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret iade edilir. 

VERİ GÜVENLİĞİ ve BAŞVURU HAKKI

Motif Hotel olarak, kişisel verilerinizin teknik ve idari bütün imkanlar dahilinde titizlikle korunmasına ve güvenliğinize en üst düzeyde önem vermekteyiz. Bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken güvenlik denetimlerini tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilincinde hareket ettiğimizi, tüm güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkanlar göz önünde bulundurularak her tür riski dikkate alıp bertaraf etmek suretiyle uygulandığını, bu hususta gerekli tüm hassasiyeti göstermekte olduğumuzu belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU’ nu indirmek için tıklayınız.

Saygılarımızla

MOTİF HOTEL